Skuteczne preparaty do gnojownicy

Gnojowica jest obecnie najpopularniejszym nawozem naturalnym związanym z produkcją zwierzęcą. Ma ona dużą wartość nawozową, lecz jej składowanie i obróbka wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych i wiążą się z wieloma wyzwaniami technologicznymi. Jednym z najtrudniejszych problemów związanych z gnojowicą jest problem jej niejednorodności, co objawia się powstawaniem „kożucha” i trudno usuwalnych osadów. Ich rozbicie i usunięcie wymaga intensywnej pracy mieszadeł i nie zawsze jest to działanie wystarczające.

Stosując Efektywne Mikroorganizmy można:
  • Upłynnić gęstą gnojowicę
  • Zredukować kożuch i uciążliwe osady
  • Znacząco zmniejszyć emisję uciążliwych gazów związanych z produkcją zwierzęcą, zarówno w obiekcie jak i na etapie aplikacji uzdatnionego nawozu na glebę
  • Zmniejszyć wilgotność ściółki i zapobiec jej gniciu
  • Przyspieszyć próchniczny rozkład obornika i pomiotu
  • Ograniczyć zagrzewanie pryzm kompostowych (straty składników)
PRODUKTY:

M BIO® jest specjalistycznym preparatem zawierającym EM’y przeznaczonym do uzdatniania szczególnie opornych osadów i zanieczyszczeń pochodzących z oczyszczalni ścieków. Może on być stosowany zamiennie z EM Naturalnie Aktywny® w wyjątkowo wymagających warunkach.

  • Już od 9,80zł brutto / m3 gnojownicy

EM NATURALNIE AKTYWNY® doskonale sprawdza się do standardowego zastosowania w większości warunków produkcyjnych. Skutecznie redukuje kożuch i rozkłada osady na dnie zbiornika z gnojowicą

  • Już od 7,85zł brutto / m3 gnojownicy

Comments are closed.